Zdrada

Z prawdziwości okrada -zdrada!
W kłamstwie nie od parady-zdrady!
Zataja jak i gdzie - w zdradzie!
Dobro zamienia w zło - o zdrado!

Długo i cicho tyka
Usta wszystkim zamyka
Wreszcie eksploduje, wybucha
A ofiara głupia i głucha

Zdrada dla tchórzy i słabych
Demaskuje egoizm plugawych
Zniewala rozum i czyny
Tłumacząc niejasne przyczyny

Emocjonalnie wysysa, upokarza
Z człowieka robiąc tragarza
Uczuć złych i podłych
Wyjaśnień mało wiarygodnych

Obnaża
Poraża
Demaskuje
W twarz pluje

Kończy relację, która dusi
Bo musi...

Kategoria: