Marzenia

Marzenia w głowie raj
Ukwiecony szczęściem maj
Siła - energia - moc
Zasiej i zbierz owoc

Snuj, nie krępuj myśli
Swoje cudowne wyśnij
Pozwól się uskrzydlić i leć
Pragnąć + uwierzyć + działać = mieć

Kategoria: