Leń

Leń okrutny mnie dzisiaj dopadł
Zapał i nastrój zupełnie mi opadł
Czy to zmęczenie, dół lub depresja
Bądź z przesilenia mnie chwyta obsesja
Optymizm w otchłani mi przepadł

Dori z Krakowa tak mi powiada.
Że się ma kiepsko, że jej opada.
Jest jakiś sposób?! Coś co, pomoże!?
Bita śmietana, lody i łoże.
Już do pomocy chętna gromada