Lawa

Chodź srogi Panie
Na me wezwanie

Złap mnie za włosy
Spuść srogie ciosy

Uwolnij głowę
Płaty czołowe

Otwórz na nowe
Serce gotowe

Odwaga łomem
Działania trzonem

Rozbicie muru
Bez cienia bólu

Odzieraj z wstydu
I tam i tu

Nowe doznania
Napięcie czuwania